Rostlinná výroba

Na rakovnicku obděláváme přiližně 250 hektarů orné půdy.

Živočisná výroba

Chováme prasata a přibližně 90 kusů masného skotu.